نشانی سفارت یونان

مسافرین محترمی که قصد مراجعه حضوری به سفارت یونان را دارند آدرس این کنسولگری به شرح زیر است

آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏

آدرس سفارت یونان روی نقشه

نقشه یونان

نقشه یونان